Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015- 2016

Năm học 2015- 2016 trường Mầm Non liên Minh có toàn bồ 24 người. trong đó có 2 cán bộ quản lý, 15 giáo viên, 6 nhân viên. Trình độ trên chuẩn 78%. Đảng viên có 10 đồng chí. Độ tuổi trung bình 35 tuổi,  hầu hết cán bộ giáo viên là những người có trình độ năng lực, yêu nghề mến trẻ, chịu khó và nhiệt tình trong công việc, hy vọng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên như vậy  trường mầm non Liên Minh sẽ đạt được các chỉ tiêu trong năm học 2015- 2016.

Hội nghị CBCC, VC năm học 2015- 2016

Các cô trong trang phục áo dài.